Notícies del 2014

(Aquesta pàgina no és adaptable ni sensible a dispositius mòbils)

Autisme España celebra el seu 20è aniversari

15 de desembre de 2014

20 Aniversari Autismo EspañaDivendres passat, dia 12 de desembre, la Confederación Autismo España (CAE) va celebrar els 20 anys de la seva fundació amb un acte institucional a Madrid, a la seu de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat.

El director general de Polítiques de Suport a la Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Sr. Ignacio Tremiño; el president del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Sr. Luis Cayo, i el director general de la Fundació ONCE, José Luis Martínez van intervenir en aquest acte. La CAE va retre un reconeixement a les tres organitzacions per la seva col·laboració.

L’acte va comptar amb la participació de la Dra. Amaia Hervás, psiquiatra infantil i experta en TEA, directora de la Unitat de Salut Mental Infanto-juvenil de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i directora de la Unitat Especialitzada en Trastorns del Desenvolupament de l’Hospital de Sant Joan de Déu, que va parlar de la importància del desenvolupament de la recerca i del tractament de les persones afectades al llarg de totes les etapes de la vida.

Hi van intervenir, també, tots els membres de l’actual junta directiva, presidida per Miguel Ángel de Casas, Benito Junoy que va parlar de la creació d’Autismo España, així com nois i noies afectats per l’autisme.

En el marc d’aquest acte es va retre un reconeixement a les persones i entitats fundadores de la CAE, que van ser les següents:

Joan Roca i Lídia Fina d’APAFAC (Catalunya), Simona Palacios i Zoila Vázquez d’AUTISMO BURGOS, José Ma. Pedreira d’ASPANES (Galícia) i Benito Junoy i Manuel Nevado de NUEVO HORIZONTE (Madrid). Joan Roca en va ser el primer president, des de la seva fundació el 1994 fins al 2001.

Marta Roca Fina, presidenta d’APAFAC i actual membre de la Junta Directiva de la CAE, va intervenir en representació de les entitats fundadores. Aquestes van ser les seves paraules:

Señoras y Señores, amigos y amigas

En primer lugar, en nombre propio y en el de las 4 entidades fundadoras de Autismo España, muchas gracias por este reconocimiento.

Debo decirles que, para mi, éste es un acto lleno de emociones. Hoy tengo el honor de representar a APAFAC, pero también a Joan Roca y Lídia Fina, mis padres. Es por ellos por los que hoy yo estoy aquí. Me permitirán, pues, que hable desde la perspectiva personal.

Anna, mi hermana afectada por el autismo, nació en 1967. El recorrido para conseguir un diagnóstico y un tratamiento para ella fue largo. La constatación de la inexistencia de los servicios adecuados llevó a mis padres a unirse a otros padres y madres en la misma situación con los que, junto a un equipo de profesionales, proyectaron y desarrollaron una red de servicios para cubrir las necesidades de las personas afectadas por el autismo a lo largo de su ciclo vital.

Desde el primer momento, entendieron que era clave conectar y colaborar con otras entidades. Es asi como en 1983 fundaron, junto a otras organizaciones, Autismo Europa y en 1994 Autismo España.

Como a mi padre le gustaba decir, la creación de Autismo España fue el fruto de un club de amigos, que se habían conocido a finales de los setenta. Les unía una misma forma de afrontar las necesidades de sus hijos afectados por el autismo, que hoy sigue siendo plenamente vigente.

Esta forma especial de afrontar la realidad se basa en el principio que la lucha por los derechos de las personas afectadas debe focalizarse en LA PERSONA y a partir de aquí los servicios se adaptan a ella y a sus necesidades. Aunque esto pueda parecer una evidencia, no lo es. Este es un principio por el que debemos velar especialmente y que da una especial relevancia al rol de las familias. Si no lo hacemos, la realidad tiende a que sean las personas que deban adaptarse a los servicios.

Debo decir que ésta también es la razón por la que yo, como hermana de persona afectada, esté implicada en el movimiento asociativo en pro de las personas con autismo.

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los padres y madres que con vuestro coraje, esfuerzo y tenacidad habéis conseguido que nuestro hermano o hermana, ya adulto y con necesidades especiales, viva con autonomía y gozando de un alto nivel de calidad de vida.

Este hecho hace que nosotros, algunos ya plenamente responsables de sus vidas, podamos vivir con la libertad y la tranquilidad que da el saber que tu hermano, con graves dificultades, tiene un hogar a su medida, un trabajo de acuerdo con sus capacidades y disfruta de su tiempo libre como hacemos todos nosotros.

Gracias, pues, a los que ya no están y a los que estáis y ya lleváis un largo recorrido, por este magnífico regalo fruto de vuestro coraje, esfuerzo y tenacidad.

Muchísimas gracias.

TERLAB, d’Autisme la Garriga, inclòs en l’Informe sobre bones pràctiques en l'ocupació per a les persones amb autisme de tot Europa realitzat per Autisme Europe.

2 de novembre de 2014

El centre TERLAB del projecte Autisme la Garriga ha estat reconegut per Autisme Europe com un dels dos centres de l’Estat espanyol a l’Informe sobre bones pràctiques en l’ocupació per a persones amb autisme de tot Europa.

Autisme i treball.L’informe, en la seva versió anglesa, a la pàgina 46 diu textualment:

“Rols per a les persones que necessiten un alt nivell de suport. TERLAB (Espanya)

Per als adults amb autisme que necessiten un alt nivell de suport, pot ser molt difícil trobar una feina adequada. TERLAB és un taller protegit situat a prop de Barcelona (Espanya), que crea rols significatius per aquests adults a través d'activitats com l'agricultura, la jardineria i el reciclatge de paper.

La majoria dels adults que són atesos a TERLAB, pel general arriben amb unes habilitats molt limitades. El personal de TERLAB fa de cada individu, avaluacions detallades de les seves capacitats cognitives i habilitats funcionals i a tot seguit crea plans de tractament terapèutic a mesura de les seves necessitats i treballs d'acord amb les seves habilitats.

Actualment 42 persones adultes són ateses a TERLAB. Personal especialitzat treballa amb cada persona amb autisme per a millorar les seves habilitats en relació a les relacions interpersonals, la comunicació, els problemes de conducta, l'autonomia personal, activitats de treball, activitats físiques i participació en la comunitat, tant a través de la teràpia com del treball.
El personal inclou professionals dels camps de la medicina, la psiquiatria, la psicologia, l'ensenyament, el treball social i teràpia ocupacional. Els participants es beneficien de l'assistència d'aproximadament un professional per cada quatre persones amb autisme.
TERLAB, té terres agrícoles i hivernacles que estan situats al centre de la Garriga (A prop de Barcelona) per promoure la inclusió social dels participants en la comunitat local.

TERLAB és un iniciativa sense ànim de lucre d’ Autisme la Garriga.

Més informació: www.autisme.com

Autisme la Garriga ha participat al XVII Congrés AETAPI, "Construïm capacitat: evidència, innovació i creativitat".

16 de novembre de 2014

Dimecres 13 vam poder escoltar diverses propostes com la revisió del concepte d'autisme a càrrec de la coneguda Judith Gould, tot exposant els canvis sobre el Trastorn de l'Espectre Autista i l'impacte que té en els professionals. També va parlar-nos de l'instrument d'avaluació que, junt amb Lorna Wing, van crear; s'anomena Diagnostic Interview for Social Communication Disorders (DISCO), i consisteix en una entrevista semi-estructurada per recopilar i codificar informació de manera sistemàtica sobre el desenvolupament de les persones amb TEA.

A continuació, Ricardo Canal, va fer una revisió de l'efectivitat dels tractaments amb evidència científica. Va comentar que l'atenció precoç, l'especificitat evolutiva i la família són factors determinants en la intervenció amb persones amb TEA i va assenyalar els tractaments cognitiu-conductuals com els científicament més eficaços (ajuda i guia física i verbal, reforç positiu, ensenyament basat en dispositius informàtics, etc.). Va voler remarcar que les metodologies com TEACCH, PECS, SCERTS, mètode DENVER i altres també poden ser eficaces, però actualment no disposem de suficients estudis controlats i de mostres grans per a valorar-los.

Al final del matí, Àlex Gimeno i el Dr. Joan Cruells van realitzar una taula rodona d'iniciatives i projectes a Catalunya. El Dr. Joan Cruells, d’Autisme la Garriga, va fer una ponència sobre l’autisme i l’envelliment, exposant les malalties més freqüents i proposant diverses alternatives per atendre de manera adequada a les persones amb TEA del servei. A la tarda es van proposar diverses comunicacions enfocades en diferents temes i els assistents podien escollir a quina sala anar i escoltar diferents experiències sobre temes tan diversos com: com portar a la pràctica resultats de la investigació, intervenció i suports en els cicles de la vida infantil i adolescent, tecnologia aplicada, pràctiques inclusives, etc.

Dijous 16 també va ser una jornada intensa, iniciant el dia amb la ponència sobre el programa ImPACT (Teaching Social Communication to Children with Autism), d'Anna Dvortcsak, qui enfoca el seu programa terapèutic en el context natural de la persona amb TEA, basat en la intervenció en 4 àrees (participació social, llenguatge i comunicació, imitació i joc), i l'entrenament dels pares.

Tot seguit, Franscesc Sistrach i José Segundo van explicar el projecte de formació i inserció laboral que porten a terme amb persones amb Síndrome d'Asperger. Acompanyen a aquestes persones durant 5 mesos aproximadament, formant-los i donant els suports necessaris per a què puguin treballar inclusivament. Es fixen en el potencial de les persones amb la Síndrome (perfeccionistes, detallistes, sistemàtics, etc.), i busquen un sector laboral que demandi un perfil de treballador amb aquestes característiques, com és la informàtica.

També hem tingut l'oportunitat d'escoltar a Barry Prizant, creador, entre d'altres, del model SCERTS (Social Communication, Emotional Regulation i Transactional Support). El comitè organitzador d'AETAPI va oferir el curs de formació específica de Barry Prizant els dies 10, 11 i 12. Barry va voler donar molt èmfasi en què els comportaments de les persones autistes no hem d'entendre'ls com a part de la persona (comportaments autistes), sinó com a comportaments amb una finalitat, que ve donada per una desregulació emocional de la persona i que no solen ser socialment adequats. Tal com exemplifica, quan una persona "normotípica" asseguda mou molt la cama, no ens estranyem en pensar que esta nerviosa i que l'acte de moure la cama, d'alguna manera, el relaxarà (sinó, no mouria la cama). També, quan tenim pressa per sortir cap a la feina i no trobem les claus del cotxe trobem normal que ens repetim en veu alta: on són les claus?, on he deixat les claus?, com a manera d'autoregular-nos i trobar una solució. Barry apunta que les persones amb TEA constantment es troben desregulats (recordem que tenen greus dificultats en predicibilitat, organització, comprensió, expressió, etc.), i realitzen les mateixes estratègies d'autoregulació que nosaltres, però les seves no són socialment adequades. També remarca la importància de vetllar perquè estiguin regulats, ja que serà una oportunitat d'aprenentatge. La manera d'aconseguir una regulació emocional està lligada a la comunicació social i suport transaccional adequat i personalitzat.

El matí va finalitzar amb una taula rodona moderada pel Dr. Francesc Cuxart, sobre la intervenció precoç en famílies, i María Díez, Montse Torras i Leticia Boada van exposar diferents aspectes. Durant la tarda es van portar a terme diferents tallers com: sexualitat i afectivitat en persones amb TEA, Kit de primers auxilis pel disseny de materials curriculars, etc.

Avui divendres ha estat l'últim dia del congrés i Javier Tamarit, ha realitzat una ponència sobre l'evolució dels perfils professionals que atenen a les persones amb TEA. Ha exposat els avenços en les competències professionals, ha recordat articles i guies de bones pràctiques professionals en intervenció en persones amb TEA i ha remarcat la necessitat de canviar la visió dels serveis en general, per tal de poder atendre a aquestes persones de la millor manera i inclusió possible.

A continuació, Jose Luís Cuesta (president d'AETAPI) ha parlat de l'associació, els seus objectius, avenços i propostes de futur. També s'han exposat recerques i innovacions que des de l'associació s'estaven portant a terme.

Finalment, s'ha realitzat l'entrega de premis Ángel Rivière i l'organització ha tancat el congrés.

Marta Robles.

La protecció jurídica de les persones amb discapacitat

6 de novembre de 2014

El 5 de novembre la Fundació Congost Autisme va organitzar una xerrada adreçada a les famílies sobre les qüestions de caràcter legal i fiscal que, com a pares o tutors, ens afecten d’una manera especial.

Per parlar de la protecció jurídica de les persones amb discapacitat, de qüestions testamentàries, de tutela, donacions, incapacitacions, etc. vam tenir l’honor de comptar amb el notari Joan Carles Ollé que, entre altres càrrecs, és degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i vicepresident del Consejo General del Notariado.

En Lluís Clusellas, advocat i soci de Maluquer Advocats, va ser el responsable de l’organització de l’acte i també hi participà per parlar del patrimoni protegit, tant des de la vessant civil com des de la fiscal.

Després de l’exposició per part de cadascun dels ponents es va obrir un col·loqui on vam tenir l’oportunitat de tractar més àmpliament aquelles qüestions que més preocupen a les famílies.

Des de la Fundació agraïm molt especialment la magnífica sessió que, tant el notari Joan Carles Ollé com l’advocat Lluís Clusellas i tot l’equip de Maluquer Advocats que va col·laborar en l’acte, ens van oferir.

Per a més informació podeu consultar en aquest enllaç.

Jaume Gubianas col·labora amb Autisme la Garriga

31 d’octubre de 2014

Enguany, un altre il·lustrador de reconegut renom, en Jaume Gubianas, ha cedit diverses il·lustracions seves perquè puguin ser impreses en el paper reciclat que elaboren les persones amb autisme greument afectades que són ateses a les instal·lacions d’Autisme la Garriga.

Jaume Gubianas i Escudé (nascut a Navàs el 1966) és un dibuixant i il·lustrador català.
Va estudiar Disseny Gràfic a l’Escola Massana de Barcelona entre els anys 1985-1991. Després de treballar uns anys a l’estudi Síntesi com a dissenyador gràfic (1989-1995), va muntar el seu propi estudi a Navàs on treballa com a il·lustrador per a la majoria d’editorials (Edebé, Edelvives, Grupo SM, Mc Graw-Hill, Santillana, Teide, Casals, Cruïlla…)
També col·labora habitualment en revistes (Cuadernos de Pedagogía, Cavall Fort, Cataluña Económica…) així com amb empreses, estudis de disseny i agències de publicitat.
Com a dissenyador gràfic treballa principalment en el terreny de la imatge corporativa d’empreses.
Alguns dels seus treballs han sortit publicats en diferents llibres: (Logos Made in Spain 01, Ed. Index Book 2000, Logos Made in Spain 4, Ed. Index Book 2003 i Marcas & Trademarks 2, Ed. Gustavo Gili 2005). A la web,  www.jaumegubianas.com, podeu veure moltes de les seves obres.

En Jaume Gubianas també és conegut per a la il·lustració d'auques de temàtica catalana, un gènere gràfic i literari que considera “com una bona eina d'explicar coses”. Podem destacar l’Auca de Pere Quart, l’Auca de Ramon Llull, l’Auca del Circ Cric, l’Auca de Montserrat... entre moltes d’altres.

Fa dos anys, en Josep Lluis Martinez Picanyol, conegut popularment per “Picanyol”, pare de l’Ot el Bruixot, va cedir diverses il·lustracions i l’any passat ho va fer en Jordi Viladoms, pare d’en Pesquis i Baliga.

Des d’Autisme la Garriga, agraïm una vegada més  la col·laboració totalment desinteressada d’aquests grans il·lustradors.

Autisme la Garriga al Centre de Lectura de Reus i a la UAB

30 d’octubre de 2014

Dins el marc del curs “Les diverses intervencions en les necessitats educatives especials”, organitzat pel Centre de Lectura de Reus, aquest dimarts el doctor Francesc Cuxart, psicòleg consultor de la Fundació Congost Autisme, va exposar la conferència: “TEA, intervenció a la família i a l’escola”. L’acte va tenir lloc a la seu del Centre de lectura i va comptar amb una gran assistència de públic (professionals, famílies, representants de l’administració pública...).
Al final de la seva exposició, s’inicià un vivíssim debat amb els assistents que va permetre ampliar continguts i intercanviar opinions.

També, el doctor Francesc Cuxart, va participar ahir dimecres, en el primer seminari del CORE (comunitat de recerca estratègica) de Salut Mental de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que es va celebrar a la sala d’acres de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. El títol d’aquest seminari era “vulnerabilitat, resiliència i biomarcadors en psicopatologia”, i durant el mateix tota una sèrie d’investigadors punters, vinculats  a la UAB van exposar les seves darreres recerques. Es van abordar diferents trastorns, com la psicosi, la depressió, el TDAH i el suïcidi. Aquest primer seminari fou un èxit d’assistència i de qualitat de les exposicions, i el projecte és que sigui el primer d’una activitat periòdica.

Alumnes del CEES de Vic, visiten Autisme la Garriga

14 d’octubre de 2014

EstudiantsCEESUn grup d’estudiants, acompanyats de dues professores,  de segon curs del grau superior d’Integració Social, del Centre d’Estudis el Seminari de Vic, han visitat el nostres serveis.

Han estat atesos pel psicòleg d’Autisme la Garriga, el doctor Francesc Cuxart, que després d’explicar-los el funcionament dels serveis els ha acompanyat en una visita guiada, durant la qual han pogut veure les piscines, els tallers i una de les residències.

Segons han manifestat els estudiants, la majoria d’ells no havia vist mai adults amb autisme de baix funcionament, motiu pel que la visita ha estat molt enriquidora. Les preguntes del estudiants i les professores han estat molt diverses i s’han interessat pel perfil dels usuaris, els programes terapèutics i el tipus de professional que els atén.

Reptes i avenços de la psiquiatria del nen i de l’adolescent

11 d’octubre de 2014

El passats dies 9 i 10 d’octubre, el doctor Francesc Cuxart, psicòleg consultor de la Fundació Congost Autisme, va assistir a les IX Jornades Científiques organitzades per la Fundació Alicia Koplowitz, que es van celebrar al Gran Amfiteatre del Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de Madrid. Les jornades duien per títol Retos y avances de la Psiquiatría del Niño y del Adolescente, y entre els ponents hi va haver Natalie Wender (Child Mind Institute, Nova York), Katya Rubia (King’s College, Londres), Francisco Javier Castellanos (Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research, Nova York) i David Mataix (Karolinska Instituet, Estocolm.
Les jornades van tenir un nivell científic molt alt i foren una gran ocasió per conèixer els darrers avenços científics en diversos trastorns, com el TDAH, el TOC o la conducta suïcida.

10a Jornada Regional de l’associació francesa ARAPI

15 de setembre de 2014

ToulouseEl passat 13 de setembre, el doctor Francesc Cuxart, consultor de la Fundació Congost-Autisme, va assistir a la 10a Jornada Regional de l’associació francesa ARAPI, que es va celebrar a la ciutat de Toulouse.
Aquestes jornades regionals es celebren anualment i tenen com a objectiu promoure el coneixement sobre l’autisme a tot el territori francès. En aquesta ocasió, el tema central era el del diagnòstic i intervenció durant els primers anys i el programa científic va ser d’un nivell excepcional. Podem destacar, entre d’altres, el psicòleg britànic Tony Charman, les psicòlogues nord-americanes Connie Kasari i Rebecca Landa, el psicòleg belga Herbert Roeyers,  el psicòleg espanyol Ricardo Canal, el neuropiquiatre italià Filippo Muratori, la psiquiatre infantil francesa Catherine Barthélémy i la psicòloga francesa Bernadette Rogé (organitzadora de la jornada).

La conclusió global que es pot treure de les diferents intervencions és que s’està avançant molt en la detecció primerenca de l’autisme a partir, evidentment, de marcadors clínics, i que hi ha indicis, però, d’algun possible marcador biològic, concretament, d’una sensibilitat neuronal reduïda als estímuls socials. Un altre fet important, és que cada cop sembla més evident que les intervencions precoces de qualitat ajuden són fonamentals per millorar el pronòstic del nens afectats de TEA (trastorns de l'espectre autista)

Sardanes als jardins de Cau Blanc

20 de juliol de 2014

Aquest dissabte dia 19, els sardanistes que es varen desplaçar a la Garriga varen gaudir d’una ballada de sardanes singular. L’entitat organitzadora, l’Agrupació Sardanista la Garriga, va organitzar una audició amb les sardanes que han marcat època i que han esdevingut referència entre els sardanistes i que alhora han traspassat la frontera del moviment esdevenint essent conegudes per bona part de la societat.

En un entorn únic com són els jardins modernistes de la Llar Cau Blanc per a persones amb autisme greument afectades, d’Autisme la Garriga, i de la mà de la cobla Ciutat de Girona es varen escoltar i ballar sardanes singulars com Somni, Girona m’enamora, la Flama de la sardana juntament amb peces de nova composició com “Barcelona 2014”, una composició que commemora la capitalitat de la sardana de Barcelona d’enguany. Una petita selecció de balls vuitcentistes per ballar en parella van tancar la jornada.

Tots els assistents també varen poder visitar de la gran casa modernista construïda l’any 1909 per Lluís Planas i Calvet. A la mitja part, l’organització va servir un piscolabis i una copa de cava per endolcir la tarda.

Autisme la Garriga al VI Campus Oficial Ricky Rubio 9

10 de juliol de 2014

Ahir dia 9 de juliol, un petit grup d’usuàries i dos educadors d’Autisme la Garriga van assistir a la jornada de la NBA Cares, organitzada per MRW, al Campus Oficial d’en Ricky Rubio 9, a Amposta.

Així, Autisme la Garriga, juntament amb persones de la Fundació Boscana de discapacitats intel·lectuals i l’associació Esclat de persones amb paràlisis cerebral, es van dirigir al centre esportiu d’Amposta on els va rebre Ricky Rubio i Neal Meyer, entrenador i representant de la NBA Cares.

Després de la rebuda, NBA Cares i MRW van obsequiar als assistents amb samarretes, gorres, mitjons i motxilles. Tot seguit, vam dirigir-nos al pavelló de bàsquet, on es va dur a terme un entrenament adaptat a les necessitats i capacitats de cada un dels usuaris. Els assistents van poder gaudir de la companyia del jugador rebent els seus consells, fent-se fotografies i demanant-li autògrafs.

Després de dinar vam banyar-nos a la piscina i vam acabar la jornada amb una guerra d’aigua per refrescar el calorós i esgotador dia.

Voldríem agrair a l’empresa MRW, la fundació NBA Cares i la família Rubio, l’oportunitat que ens han donat de passar un dia esportiu diferent i sorprenent com aquest.

III Jornades Multidisciplinars en TEA

30 de juny de 2014

El Dr. Francesc Cuxart, psicòleg consultor d’Autisme la Garriga, fou convidat a presentar una conferència a les III Jornades Multidisciplinars en TEA, organitzades per l’associació ATTEM, i que es van celebrar a València el passat 27 de juny, a la sala d’actes de la Universitat Politècnica.

El títol de la ponència del Dr. Cuxart fou “L’impacte del nen amb autisme a la família” i durant la mateixa, va explicar les investigacions científiques més rellevants relatives a les conseqüències de tenir un fill amb autisme, els factors protectors i de risc, així com els programes més adients per intervenir en l’àmbit familiar, amb l’objectiu de disminuir l’estrès que provoca la presència d’un membre amb TEA a la família.
Al finalitzar la seva intervenció es va desenvolupar un dinàmic i extens col·loqui entre el ponent i els assistents.

Autisme la Garriga a S’Agaró

26 de juny de 2014

El proppassat dia 25 de juny, Nois i noies, professionals i familiars d’Autisme la Garriga es van desplaçar fins a S’Agaró per a passar un magnífic dia de platja.

A les 10 del matí, i amb autocar, tots els participats sortiren de les nostres instal·lacions de la Garriga en direcció a S’agaró.
Un cop allí, vàrem ser rebuts per tècnics de l’Ajuntament i Creu Roja que també col·laboraren en aquesta activitat. Tot i que l’aigua de principis de juny és una mica freda, val a dir que tots gaudiren d’un fenomenal dia de platja: un dia molt diferent.

Després de dinar en un restaurant de la zona, tots els participants retornaren cap a la Garriga, on arribaren passades les 5 de la tarda.

Autisme la Garriga participa en la diada de Corpus

23 de juny de 2014

Com és habitual, ahir diumenge 22 de juny, Autisme la Garriga va participar en la festa de Corpus de la Garriga.
Cada any, en arribar la primavera i el bon temps, Autisme la Garriga es prepara per participar en una de les celebracions més populars de la població de la Garriga: la festa de Corpus. D'una manera o altra, tot el poble participa en aquesta festa, ja sigui elaborant catifes de flors, participant en els actes o simplement sortint al carrer per a veure les catifes de flors i percebre les fragàncies que desprenen la multitud d'elements naturals amb els quals es confeccionen aquestes efímeres obres d'art.

Les flors són les reines de la festa de Corpus, però també ho són tots els elements exclusivament vegetals amb els quals es confeccionen aquestes catifes. Unes setmanes abans, com cada any, a Autisme la Garriga es preparen tots els estris per poder confeccionar la catifa.

El dia de Corpus i de bon matí, els carrers de la Garriga es converteixen en una catifa que mira cap al cel. Grans i petits, habitants de la Garriga i visitants contemplen embadalits durant tot el dia el resultat d'aquesta creació artística col·lectiva en un exercici de solidaritat i comunitat.

Autisme i envelliment prematur

30 de maig de 2014

El Dr. Joan Cruells Pagès, director general d’Autisme la Garriga i director mèdic de CERAC, i el Dr. Pedro J. Regalado Doña metge especialista en geriatria de l’àrea de psicogeriatria de l’Hospital CASM Benito Menni de Sant Boi de Llobregat han presentat al Congrés Internacional d’Autisme que s’ha dut a terme a Burgos, del 29 al 31 de maig, un pòster sobre un estudi que han dut a terme, amb el títol “Autisme i envelliment prematur”.

Destaquem les conclusions d’aquest estudi:

  • Les persones diagnosticades d’autisme i deficiència mental severa, presenten signen d’envelliment prematur, en comparació a la població general
  • Es previsible que a mesura que la població envelleixi, el nivell de dependència física es vagi incrementant, quantitativament y qualitativament, per sobre dels nivells de la població general.
  • La exploració i la detecció dels trastorns somàtics són dificultosos, per la falta de col·laboració del pacient, especialment en les qüestions no verbals i per les alteracions sensitives pròpies del TEA (hipoestèsia, augment del dintell del dolor)

Aquests fets ens obliguen a:

  • Incrementar la rati de personal sanitari: metge, infermera, higienistes dentals, fisioterapeuta, podòleg.
  • Accentuar les mesures preventives per reduir les limitacions pròpies de l’envelliment patològic: exercici físic, fisioteràpia...
  • Adequar les estructures residencials par l’envelliment i la dependència física.

Estudiants de facultat de pedagogia de la universitat Fontys (Eindhoven - Holanda) visiten Autisme la Garriga

20 de maig de 2014

Avui, han visitat, com ja és habitual des de fa 5 anys, 27 estudiants de segon curs i 3 professors de la facultat de pedagogia de la universitat Fontys (Eindhoven) Aquesta facultat ha estat considerada durant 3 anys la millor d’Holanda i cada any rebem la visita d’una representació de la mateixa. Després de donar la benvinguda als visitants, hem iniciat una visita guiada dirigida pel psicòleg consultor Francesc Cuxart, la psicòloga Marta Robles i el pedagog Xavier Fortuny. Durant la mateixa, els hem mostrat totes les instal·lacions (servei de diagnòstic, piscines, tallers ocupacionals i residències), i després d’un petit aperitiu hem realitzat una sessió pedagògica durant la que la Marta Robles i en Xavier Fortuny han exposat els nous programes dels serveis sobre sistemes alternatius de comunicació (PECS) i el mètode TEACCH. Posteriorment, s’ha iniciat una animat diàleg, durant el que els estudiants han fet nombroses preguntes als tècnics d’Autisme la Garriga presents

Col·loqui i seminari sobre autisme

30 d’abril de 2014

El passat 29 d’abril, el doctor Francesc Cuxart, psicòleg consultor d’Autisme la Garriga, va participar en el col·loqui Avenços en Psiquiatria organitzat per la secció quarta (Medicina Social) de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. El títol de la seva exposició fou: Detecció precoç de símptomes en l’autisme infantil, i en la mateixa sessió també hi  participà el psiquiatre Jordi Obiols, catedràtic de la UAB, que va parlar sobre detecció precoç de símptomes d’esquizofrènia. En la seva intervenció, el doctor Cuxart va presentar els darrers avenços de la recerca sobre detecció precoç de l’autisme, que permetran detectar casos de risc als 6 mesos d’edat, així com els marcadors psicològics més importants durant el segon any de vida, i les dificultats per detectar els casos d’autisme d’alt funcionament.

El passat 24 d’abril el doctor Francesc Cuxart, també fou convidat pel seminari d’educació especial del districte de Sarrià de la ciutat de Barcelona, dins el pla de formació, a presentar una conferència-debat sobre el tema Avaluació dels alumnes amb autisme. A la sessió i varen assistir directores i tècnics de diferents escoles d’educació especial, així com l’inspector de zona del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El doctor Francesc Cuxart va fer una síntesi de tot el procés d’avaluació dels alumnes afectats de TEA (trastorns de l’espectre autista), des de la detecció, el diagnòstic, i la cognició, fins a l‘avaluació dels progressos acadèmics, i va exposar, per a cada aspecte les tècniques i instruments més adients. L’exposició magistral fou seguida d’un animat col·loqui amb els participants.

Estand Solidari del Reial Club de Tennis Barcelona al Barcelona Open Banc Sabadell – 62 Trofeu Conde de Godó

27 d’abril de 2014

La Fundació Congost Autisme ha estat present a l’estand Solidari del Reial Club de Tennis Barcelona durant la celebració del Barcelona Open Banc Sabadell – 62 Trofeu Conde de Godó.

La nostra presència en aquest important esdeveniment s'emmarca en la campanya de sensibilització i conscienciació sobre l'autisme, que de forma permanent portem a terme i que, per segona vegada, ha tingut també presència en aquest prestigiós torneig de tennis.

Molts dels assistents s’han aturat al nostre estand i s’han interessat pel nostre projecte.

El president del Reial Club de Tennis Barcelona, Albert Agustí i la seva Junta Directiva han visitat el nostre estand. Socis del club i molts dels assistents al torneig s’han interessat per la Fundació.

Autisme la Garriga participa en la diada de Sant Jordi

24 d’abril de 2014

Com és sabut, el 23 d’abril, dia de Sant Jordi, és el dia dels enamorats. Aquest dia, les persones intercanvien i regalen roses i llibres a la seva parella i persones estimades. La tradició de regalar en aquesta data una rosa a la dona estimada es remunta probablement abans del segle XV.

Enguany, i com és costum, hem col·laborat de nou amb un estand, instal·lat en el centre de la Garriga, en el qual s’exposaven diferents articles elaborats en les instal·lacions d’autisme la garriga. Els productes que han tingut més èxit han estat les roses, elaborades a partir de pinyes naturals manipulades pels nostres usuaris i embolcallades en paper reciclat de fabricació pròpia.

L’estand d’autisme la garriga, com la resta de comerciants i Entitats que hi varen participar, va estar obert des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre de forma ininterrompuda i hi varen participar tots els usuaris.

Autisme la Garriga al Congrès Nacional de Recursos per l’autisme a França

15 d’abril de 2014

Durant els passats dies 9 i 10 d’abril, el doctor Francesc Cuxart (psicòleg assessor d’Autisme la Garriga), va assistir al congrés nacional del CRA (centre de recursos per autisme de França) Aquest congrés es celebra cada dos anys i en aquesta ocasió la seu fou la ciutat de Tours i hi varen assistir 1.400 persones. El programa científic va tenir un nivell molt alt, amb la participació d’experts internacionals de gran renom, com Catherine Barthélémy,  Michelle Zappella, Philippe Rochat o Nadia Chabane. Els temes abordats foren diversos, ja que es va parlar de diagnòstic, clínica i intervenció, així com de recerca bàsica relacionada amb l’autisme. La conferència de cloenda la va realitzar Temple Grandin, nord americana afectada d’autisme d’alt funcionament, i que ha escrit diverses obres sobre la seva visió de l‘autisme.

Autisme, reptes pendents

7 d’abril de 2014

El Dr. Joan Cruells amb dos usuaris dels serveis.Els humans som éssers socials. Vivim en comunitat, compartim interessos, necessitats, creences. Sabem identificar les necessitats i desitjos de l’altre. Ens comuniquem a través del llenguatge verbal i  no verbal. Tenim interessos variats i comuns, que ens agrada compartir i gaudir-ne conjuntament. Expressem desitjos i emocions amb la  mirada, els gestos, les expressions facials, el contacte físic, “les entre-línies”, les metàfores, les modulacions de la veu...

En definitiva, ens comuniquem i interaccionem amb els altres, per sumar i fer equip. “Encaixem” i tenim la percepció de pertinença a un determinat col·lectiu.
I aquesta és la nostra gran fortalesa!

Però hi ha persones – 1 de cada 150- , que no tenen aquestes capacitats. Els veiem - i ells en son conscients- , que no encaixen en el puzle social. Son persones afectades per  un Trastorn de l’Espectre Autista, molts d’ells no diagnosticats i per amb un grau d’incomprensió, encara més elevat. 
Ja de ben petits, no buscaven el contacte ocular, ni reaccionaven massa a la veu dels pares. Aquests es van arribar a pensar que potser eren sords!. A l’agafar-los a coll, estaven rígids i nos s’acoblaven al cos de la mare.  A l’escola no mostraven interès per jugar amb els altres nens, i ja evidenciaven interessos inusuals, repetitius i sovint ritualitzats. Tenien una gran resistència al canvis, ja que aquests li produïen una gran ansietat, que podien manifestar amb crits, moviments aletejants de les mans o balancejos del cos. De vegades feia coses que podien resultat  molt entranyes; caminar de puntetes, olorar  objectes i persones,  tapar-se les orelles quan hi havia massa soroll. I  quan es feien mal, gairebé no es queixaven, com si no notessin  massa el dolor.

Mirava als altres nens i no entenia com podien jugar a coses que, per a ells,  no tenien ni cap ni peus: a cuinar amb fireta i fer veure que s’ho menjaven...., a  parlar a les nines i canviar-li els bolques,.... mentre pensaven....  “ però si les nines ni mengen  ni fan pipi “. Simplement no podien entendre el joc simbòlic i imaginatiu.

Pel fet de ser diferents i a voltes extravagants, de no entendre les regles de la interacció social, sovint van ser objecte de burla  pels seus companys de classe, com de vegades, tampoc van ser compresos per alguns dels seus mestres.

I quan ja son adults i son abocats com tots, al mercat laboral, comença un nou i difícil repte, sovint inassolible.

El TEA (Trastorn de l’Espectre Autista), és un trastorn del neurodesenvolupament, que afecta a la comunicació i la interacció social. On hi ha interessos inusuals, repetitius i estereotipats, poc o gens funcionals. És  un trastorns que provoca importants limitacions en les relacions amb l’entorn social.

Molts d’ells segueixen sense estar diagnosticats de TEA. De vegades diagnosticats d’altres trastorns,...

Hem volgut, que  el Dia Mundial de l’Autisme, sigui un dia de sensibilització, de fer saber que el TEA és  més freqüent del que pensem. I que la detecció prematura i els suports adequats, milloren la qualitat de vida, tant  de la persona afectada, com de la seva família.

Tenim molts reptes pendents; suport a l’àmbit escolar, laboral i el lleure.

El 2 d’abril, hem simbolitzem els nostre anhels, il·luminant  edificis emblemàtics de color blau, com a expressió del nostre desig de donar llum, a la vida de les persones amb TEA i a les seves famílies.

Dr. Joan Cruells i Pagès.
Director general d’Autisme la Garria

Actes en motiu del 2 d’abril: Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme

5 d’abril de 2014

Cau BlancEnguany, Autisme la Garriga ha dut a terme diversos actes per commemorar el 2 d’abril, el Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme.

El 26 de març el Ple de l’Ajuntament de la Garriga va llegir un manifest, al qual se van adherir tots els grups municipals del consistori.

El 27 de març es varen començar a distribuir a més de dos mil estudiants de la Garriga (a partir de sisè de primària) un díptic informatiu i un catàleg d’Autisme la Garriga en el que se’ls explica què és el TEA, quí som i què fem des d’autisme la Garriga. Aquest repartiment de material es va englobar dins dels actes previs al Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme. Agraïm la col·laboració de l’Ajuntament, de l’EME, de l’Escola de Música, dels instituts Manuel Blancafort, i Vil·la Romana, i de les escoles Giroi, Pinetons, Puigraciós, Sant Lluís Gonçaga, Tagament i SEK.
A banda dels estudiants i escolars, també es van repartir díptics i catàlegs a diferents punts del poble: al CAP, a les quatre farmàcies i al propi Ajuntament.

Per un altre cantó, el Dr. Joan Cruells, metge i director general d’Autisme la Garriga i el Dr. Francesc Cuxart, psicòleg, han participat en diferents programes televisius per parlar sobre l’autisme: 8TV, la 2 de TVE i VOTV... i han aparegut en diferents mitjans escrits i digitals de caràcter divulgatiu.

El dia 2 d’abril,  l’Ajuntament, l’església i els edificis d’Autisme la Garriga de la Ronda del Carril, es van il·luminar de blau durant unes hores per commemorar l’esdeveniment.

Per concloure els actes, el 4 d’abril, a l’auditori de l’Escola de Música de la Garriga és va projectar la pel·lícula ADAM de Max Mayer.

Manifest al Ple Municipal de l'Ajuntament de la Garriga

27 de març de 2014

En motiu del Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme, l’Ajuntament de la Garriga en sessió plenària, el dia 26 de març de 2014, es va adherir per unanimitat al següent manifest:

MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ DE L’AUTISME
(2 d’abril de 2014)

El 2008, l’Assemblea de les Nacions Unides va declarar per unanimitat el 2 d’abril com el dia mundial de conscienciació de l’autisme. Amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, es va designar aquest dia per subratllar la necessitat d’ajudar a millorar la qualitat de vida dels nens i adults afectats per aquest trastorn, de manera que puguin dur a terme una vida plena i satisfactòria. Des d’aleshores, organitzacions dedicades a l’autisme en tot el món han col·laborat per donar a conèixer aquest dia

L’autisme és un trastorn neurobiològic que es detecta habitualment durant els primers anys de vida i que es caracteritza per dèficits de la comunicació i de les relacions socials, i per un patró d’interessos i activitats restrictius i estereotipats. La majoria d’aquestes persones presenten, a més, una discapacitat intel·lectual associada de grau divers. Actualment, 1 de cada 150 nens és diagnosticat d’autisme, i sembla ser que és un trastorn amb tendència a augmentar

L’autisme és un trastorn crònic, però amb intervencions precoces adequades de caràcter psicopedagògic i mèdic, es poden obtenir millores notables en certes àrees, que repercuteixen molt favorablement en la qualitat de vida dels afectats i de les seves famílies.

Autisme la Garriga, és fruit del somni i la tenacitat, d’un petit grup de pares, que a l’any 1975 van voler donar resposta a les necessitats dels seus fills, greument afectats per l’autisme. Des d’aleshores, són moltes les persones i les famílies que s’han pogut beneficiar dels seus serveis residencials, del centre especial de treball i dels serveis de diagnòstic i assessorament.

Des d’Autisme la Garriga, volem donar les gràcies al poble de la Garriga, per la bona acollida i el caliu que sempre ens ha donat.

APAFAC present al “III Congrés Internacional d’Autisme a Murcia”.

24 de març de 2014

Els passats 21 i 22 de març es va celebrar a l’Auditori i Centre de Congressos Víctor Villegas de Murcia el III Congrés Internacional d’Autisme, que va comptar amb nombroses conferències enfocades cap a la intervenció educativa en  TEA.

 Alguns dels diferents objectius del Congrés eren, entre altres, proporcionar un espai de trobada i discussió a professionals, sanitaris, educadors, serveis socials i a les famílies  per poder difondre i compartir coneixements, experiències i investigacions sobre els afectats amb TEA. També, conèixer i impulsar el desenvolupament de Bones Pràctiques en la intervenció amb persones amb TEA, posar de manifest la importància d’un equip multidisciplinar en la intervenció en TEA i conèixer el desenvolupament actual de les investigacions pioneres en TEA.

La inauguració de les jornades van ser a càrrec de Ramón Luis Valcárcel, president de la Regió de Murcia i María Dolores Cárcel López, presidenta del Congrés i directora general del Centre de Formació Integral Gabriel Pérez Cárcel. La primera presentació va ser a càrrec de l’investigador Simon Baron-Cohen, posant de manifest nombroses  evidències científiques que demostren la teoria del cervell masculí extrem en l’autisme i síndrome d’Asperger. Tot seguit, Rita Jordan va remarcar la importància d’entendre el comportament de la gent amb TEA  i discapacitat intel·lectual, així com la necessitat d’actuar adequadament davant els usuals problemes de comportament. Ros Blackburn és una coneguda persona amb autisme d’alt funcionalment, qui actualment realitza ponències a escala nacional i internacional, posant de manifest la seva vivència i experiències amb l’autisme, d’una manera molt propera, motivadora i divertida. Miguel Ángel Santos va exposar com ha de ser l’escola inclusiva, escoltant, comprenent, estimant i atenent a la diversitat, mitjançant exemples, metàfores i historietes que van fer reflexionar a tots els congressistes. A continuació Marc Monfort va explicar intervencions en llenguatge en nens amb TEA i la necessitat de disposar de diferents enfocaments. Seguidament, Miguel Ángel Verdugo va donar a conèixer diferents instruments d’avaluació de la qualitat de vida en persones amb autisme i discapacitats intel·lectuals significatives. Per acabar la intensa jornada, Javier Tamarit va realitzar una ponència sobre la transformació necessària dels centres i serveis, cap a sistemes de suport centrats en la persona i Isabel Paula va exposar aspectes relacionats amb la comprensió i tractament de l’ansietat en l’autisme. Per clausurar la jornada, el grup de dansa de Murcia va delitar-nos amb una actuació emocionant de ball flamenc.

L’endemà vam escoltar la ponència sobre afectivitat i sexualitat en els TEA, a càrrec d’Agustín Illera. També, a Josep Artigas Pallarès, qui va parlar de l’autisme en el primer any, així com dels diversos estudis retrospectius i prospectius orientats en la detecció de símptomes per a realitzar un diagnòstic actuals. Mara Parellada va explicar les diferents intervencions farmacològiques en autisme, tant presents com futures, mitjançant diferents estudis i evidències al respecte. Seguidament, diversos representants del CFI Gabriel Pérez Cárcel van realitzar una ponència sobre estratègies d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixen la inclusió dels TEA, dividida en diversos blocs, on cada professional explicava com organitzava les seves aules, què treballava amb els seus alumnes, etc. A continuació, Gerardo Herrera Gutiérrez va exposar ofertes tecnològiques innovadores per la inclusió i l’educació, com el programa Pictogram Room, aplicacions per dispositius electrònics com Niki Talk, DIME, Social Stories i Visual Routine. José Manuel Herrero va explicar les mesures d’atenció a la diversitat en la regió de Murcia mitjançant un estudi de l’ús de sistemes de comunicació i funcionament de les aules obertes realitzat recentment. Finalment, Ana Micol va parlar sobre el servei CEREA, Centre de Recursos d’Autisme de Murcia i es va clausurar el congrés a càrrec de la seva presidenta.

Marta Robles i Xavier Fortuny

Visita d’Autisme la Garriga a Nuevo Horizonte

23 de març de 2014

El proppassat 21 de març, i dins del que són les habituals col·laboracions entre centres que es dediquen al tractament de persones amb autisme, un tècnic d’Autisme la Garriga es va desplaçar a Nuevo Horizonte (Las Rozas, Madrid) per tal de veure el funcionament d’un programa informàtic que utilitzen en aquest centre per fer el seguiment dels seus usuaris/es i que, a més a més, els hi permet mantenir, en tot moment, informades a les famílies.

Un cop al centre i després d’una entrevista amb la directora tècnica dels serveis i un intercanvi d’impressions amb personal del centre, la tècnica encarregada del programa va explicar acuradament el funcionament del sistema informàtic.

Actualment aquest programa els hi permet configurar diferents rols d’usuaris, una gestió d’intervenció, de torns de treball, de gestió de qualitat, mèdica, assistencial, entre d’altres aspectes no menys importants.

Autisme la Garriga, en un termini de temps no molt llunyà té previst actualitzar el seu programari per optimitzar la gestió de tota la informació que genera el seguiment dels seus usuaris, per la qual cosa, agraïm enormement la informació que ens han facilitat els companys/es de Nuevo Horizonte.

Autisme la Garriga a la IV SEK BUSINESS EXPO

17 de març de 2014

Aquest passat divendres dia 14, de les 10 fins a la 5 de la tarda i dissabte, de 10 a 13, Autisme la Garriga va ser present a la 4a edició de la SEK Business Expo.

La Sek Bussines Expo és una Fira d'Empreses i Networking que es duu a terme al Col·legi Internacional SEK-Catalunya.
Els alumnes del SEK treballen i s’involucren en el projecte. Treballen amb metodologies pedagògiques basades en Project Based Learning (PBL) i Aprenentatge Cooperatiu.
És un projecte real en el qual els alumnes treballen de forma integral: tracten Màrqueting, dissenyen estands, fan relacions públiques, maneges pressupostos, dissenyen acreditacions, es mouen en xarxes socials, etc.

Aquest any, més de 65 empreses varen participar en l’esdeveniment, conjuntament amb un cicle molt complet de Conferències sobre "El Món dels Emprenedors".

APAFAC present a les “Propostes d'intervenció amb les persones amb TEA i les seves famílies”

10 de març de 2014

Els passats 7 i 8 de març es va celebrar, a la Casa del Mar de Barcelona, les III Jornades Solidàries de Formació Externa de la Institució GURU. La jornada es va titular "Propostes d'intervenció amb les persones amb TEA i les seves famílies".

La inauguració de les jornades es va fer a càrrec de Carme Canela, directora dels Serveis Territorials del Departament de Benestar i Família de Barcelona. Així, el divendres vam gaudir d'un programa enfocat a la Classificació i manifestacions clíniques del TEA a càrreg de Noemí Balmaña (Psicòloga clínica especialista en el diagnòstic i intervenció dels TEA a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa i coordinadora d'IDAPP). La ponència va tractar el canvi dimensional del TEA en el DSM-V, la metàfora “iceberg” i l’autisme, així com la variabilitat fenotípica de l’espectre. També vam escoltar a Edgar Vinyals (Integrador Social i fundador de SARÄU) i Laura Martínez (psicòloga i educadora), que van parlar-nos de la xarxa de recursos i suports en l'àmbit del lleure, destacant la importància del lleure personalitzat i motivacional en la vida de les persones amb TEA i els recursos i iniciatives actuals. Finalment, i per acabar el divendres, es va parlar de la intervenció educativa en infants i adolescents amb TEA a càrrec de Víctor Adé (psicopedagog i mestre del CEE Guru) i Pat Sánchez (psicopedagoga i directora de CEE Guru), exemplificant la manera de treballar de la Institució, amb mètodes psicoeducatius, adaptats a l’entorn i a les característiques individuals de l’alumne, com recursos visuals i sistemes de comunicació alternatius (pictogrames i PECS) i programes de treball TEACCH i seqüenciació de tasques.

L'endemà, dissabte al matí, es va començar exposant aspectes d'avaluació neuropsicològia en el TEA amb Katy Garcia i Eugènia Rigau (neuropsicòlogues i codirectores de CNIM). Acte seguit, vam comptar amb tres taules rodones: La primera, a càrrec de Fermí Manchado (director tècnic de Fundació Autisme Mas Casadevall), Mar Rodríguez (psicòloga i directora del servei residencial Guru) i el Dr. Joan Cruells (metge i director general d'APAFAC), qui van explicar la maduresa i envelliment en les persones amb TEA i les necessitats que actualment estan sorgint als centres que dónen servei a les persones amb TEA i com actuen davant d'aquestes. Tot seguit, Laia Alamany (Responsable del Programa Abusos Sexuals i Discapacitat de la Fundació Vicki Bernadet), Elisenda Collell (Educadora social i tutora de la residència Valldoreix) i Abel Castro (Psicòleg i educador de la Llar Gràcia) van realitzar una ponència sobre la sexoafectivitat de les persones amb TEA per conscienciar de la importància de l’educació afectiva i sexual en les vides de les persones amb diversitat funcional, de les barreres que es troben per poder gaudir plenament d’ella i de què fer per superar-les. La darrera taula rodona tractava el tema de les famílies de les persones amb TEA exposada per María José García (Mare d’una noia amb TEA), Núria Esqué (Metge, psiquiatra de la institució Guru i Cap de Psiquiatria i Psicologia d’ASPACE), Marcel·la Anglada (Psicòloga clínica i del CEE Guru) i Rafael Ibáñez (Mestre del CEE Guru) que van parlar de les dificultats que tenen les famílies quan se’ls diagnostica un fill amb autisme, els primers passos a seguir i orientacions i pautes generals així com els recolzaments i suports necessaris per fer front a aquesta situació. Per últim, la darrera ponència de les jornades anava a càrrec de Isabel Rueda (Psiquiatra del servei de Psiquiatria i Psicologia de l’HSJD) que ens va parlar de la comorbilitat i psicofarmacologia en el TEA.

Per acabar les jornades, Francesc Pèlach, President de la Institució Guru va clausurar les jornades mostrant-se satisfet amb la feina feta i donant les gràcies a tots els professionals, ponents, famílies i a la resta de persones que van fer possible les III Jornades Solidàries de la institució Guru.

Marta Robles i Xavier Fortuny

La directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Barcelona visita Autisme la Garriga

24 de febrer de 2014

La Sra. Carme Canela, directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Barcelona ha visitat aquests matí les instal·lacions d’Autisme la Garriga.
La Sra. Canela ha estat rebuda a la Llar Cottet per Dr. Joan Cruells, director general d’Autisme la Garriga, per la Sra. Elena Martínez, directora tècnica d’APAPAC i per una petita representació de pares dels usuaris/es.

Tot seguit han fet un recorregut per les instal·lacions d’Autisme la Garriga on els usuaris/es estaven duent a terme diferents activitats.

Finalment, a la Llar Cottet, la Sra. Canela s’ha reunit una llarga estona amb els pares i la direcció de l’entitat.
A l’hora d’acomiadar-se, la Sra. Canela ha agraït la rebuda i l’acolliment i ha puntualitzat que ha estat un plaer per ella estar amb la direcció, els monitors/es  i amb els pares dels usuaris/es. I ha agraït a tots ells la dedicació i l’amor pels nois i noies que es veu plasmat en cada racó i cada detall de les instal·lacions.

Monogràfic sobre TEA a la SER

22 de febrer de 2014

El divendres 21 de febrer, de 12:30 a 13, a la cadena SER, es va emetre un programa monogràfic sobre TEA. Van parlar el Dr. Josep Tomàs, psiquiatra i ex cap de psiquiatria infantil de la Vall d’Hebron i el Dr. Francesc Cuxart, psicòleg de CERAC.

Si voleu tornat a escoltar el programa, ho podeu fer a:
http://www.cadenaser.com/cultura/audios/autisme/csrcsrpor/20140221csrcsrcul_5/Aes/

Nilfisk col·labora amb ASEPAC

15 de febrer de 2014

El proppassat 14 de febrer de 2014, de nou Nilfisk va lliurar a ASEPAC (Entitat col·laboradora del projecte Autisme la Garriga), divers material i accessoris per les fregadores Nilfisk BA410 que en el seu moment, Nilfisk ja va facilitar a aquesta associació que atén persones amb autisme greument afectades. Al mateix temps, un tècnic especialista de la reconeguda marca va fer una meticulosa posta a punt de les màquines i una demostració “in-situ” als educadors que faran de suport a aquestes persones amb TEA.

Aquestes fregadores automàtiques Nilfisk BA410 són utilitzades diàriament i des de fa anys per persones amb autisme greument afectades als tallers ocupacionals que ASEPAC té a la Garriga.

Amb aquest gest, Nilfisk continua amb la política de col·laboració que ja va iniciar fa anys amb ASEPAC. És gràcies al suport desinteressat i totalment altruista d’empreses com aquesta, que amb les seves aportacions ens ajuden a seguir creixent i aconseguint els nostres objectius.

L’Institut Gallecs torna a visitar Autisme la Garriga

6 de febrer de 2014

Aquest 5 de febrer, hem rebut la visita als nostres serveis de 20 alumnes i una professora, del segon curs del grau superior d’integració social de l’Institut Gallecs de Mollet.

La visita ha començat amb una exposició del Dr. Francesc Cuxart, psicòleg consultor dels serveis, durant la qual ha fet una exposició dels trastorns autistes i ha descrit la història i situació actual dels serveis d’Autisme la Garriga. Durant l’exposició, ja hi ha hagut moltes intervencions per part dels alumnes, molt interessats en la temàtica de l’autisme i en els nostres serveis.

Aquesta dinàmica ha continuat durant la visita a les instal·lacions, en la que han pogut veure les piscines, el centre de teràpia ocupacional i una de les dues residències de la xarxa.

Les qüestions dels visitants, no s’han limitat a aspectes clínics, si no que s’han estès també a aspectes organitzatius i administratius.

El Centre López Vicuña visita Autisme la Garriga

4 de febrer de 2014

Aquest matí han visitat els serveis d’Autisme la Garriga, 20 estudiants i 2 professores del Centre López Vicuña de Barcelona (que ja fa 8 anys que venen a veure’ns).

Els estudiants eren alumnes de segon curs del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic d’atenció a persones en situació de dependència. Com és habitual en aquestes visites, les activitats han començat amb una sessió dirigida pel Dr. Francesc Cuxart, psicòleg consultor dels serveis, durant la qual ha exposat els continguts fonamentals dels TEA (trastorns de l’espectre autista) i ha descrit, a grans trets, els serveis de la nostra xarxa. El gran nombre de preguntes plantejades pels estudiants, ha fet que aquesta sessió s’allargués més del que és habitual.
Tot seguit, s’ha iniciat la visita guiada a les instal·lacions, durant la qual els estudiants han pogut veure les piscines, el centre de teràpia ocupacional i una de les residència.
Durant el recorregut, han continuat les preguntes dels assistents, molt interessats en els aspectes clínics, organitzatius i administratius dels serveis. La visita ha finalitzat amb l’agraïment per part de les professores envers la nostra organització i amb la manifestació del desig de tornar l’any vinent.

L’Insitut Gallecs visita Autisme la Garriga

29 de gener de 2014

El passat 28 de gener, van visitar Autisme la Garriga 25 alumnes i una professora, del segon curs del grau superior d’integració social de l’Institut Gallecs de Mollet. Dirigida pel Dr. Francesc Cuxart, consultor dels serveis, la visita s’inicià amb una sessió introductòria en la que el Dr. Cuxart va exposar els aspectes essencials del trastorn autista i de la tasca d’Autisme la Garriga. La posterior visita guiada es va centrar en el  centre de teràpia ocupacional Terlab i les residències Llar Cottet i Llar Cau Blanc. Durant la visita, els alumnes han tingut l’oportunitat de veure diferents usuaris realitzant activitats i han pogut prendre consciència de la dificultat de treballar amb persones adultes afectades d’autisme de baix funcionament (és a dir, amb una discapacitat intel·lectual associada severa o profunda) Durant tota l’estona, els alumnes no han deixat de fer preguntes sobre diversos aspectes i han estat molt interessats en conèixer les possibilitats de  treballar als serveis.

Visita de l’Institut Pla Marcell de Cardedeu a Autisme la Garriga

27 de gener de 2014

30 alumnes i 3 professores, del segon curs d’atenció a les persones en situació de dependència, de l’Institut Pla Marcell de Cardedeu, han realitzat una visita als serveis d’Autisme la Garriga. Han estat rebuts pel Dr. Francesc Cuxart, psicòleg consultor d’Autisme la Garriga, el qual, després d’una sessió introductòria al tema de l’autisme i dels nostres serveis, ha dirigit una visita guiada al centre de teràpia ocupacional Terlab i a la residència Llar Cottet. Durant el recorregut, el doctor Cuxart ha anat explicant el funcionament dels diferents serveis, centrant-se sobretot en la descripció de les activitats i en les problemàtiques que plantegen els usuaris. Les preguntes per part de les alumnes han estat freqüents i moltes d’elles es mostraven interessats en poder treballar en un futur a Autisme la Garriga.