Monografies, nova publicació d’autisme la garriga

A partir del mes de gener de 2019, autisme la garriga posa a disposició de tots vosaltres una nova publicació bimestral.
Aquesta publicació, nomenada monografies, tractarà cada dos mesos diferents temes, de forma monogràfica, relacionats amb el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i des de diferents òptiques: diagnòstic, atenció precoç, tractaments ambulatoris, rehabilitació psicosocial, inserció sociolaboral, teràpia ocupacional, activitats esportives, suports residencials, acompanyaments especialitzats, gestió de recursos i serveis…
Alguns d’aquests documents estaran elaborats des d’un punt de vista teòric i d’altres estaran confeccionats des d’una vesant molt més pràctica.

La voluntat és que aquests documents siguin d’utilitat tant a familiars de persones amb TEA, professionals i estudiants, com per les mateixes persones que tenen aquesta condició.

Aquests articles estaran elaborats pels professionals de les diferents entitats que conformen autisme la garriga amb la col·laboració d’experts en temàtiques concretes.

El primer número de monografies que us presentem és el resum d’una ponència que va presentar el Dr. Francesc Cuxart al Congrés internacional “Focus on Autism” que es va celebrar a Cracòvia el setembre de 2018. En aquest article, el Dr. Cuxart fa una interessant reflexió sobre les persones adultes amb CBD i discapacitat intel·lectual: des d’aspectes clínics a engrescadores reflexions sobre la intervenció a la pubertat i a l’edat adulta.

Esperem que aquesta publicació sigui del vostre grat.