Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions

El passat dimarts professionals de CERAC van assistir a la Sessió Plenària de la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions a l’Auditori de l’Hospital de Mollet.

En aquesta sessió vàrem tenir un espai dedicat a la presentació dels serveis d’autisme la garriga, on vàrem explicar la feina que fem en les 4 entitats que conformen el projecte autisme la garriga: CERAC, APAFAC, ASEPAC i la Fundació Congost Autisme (Gold Bee).

La Taula Vallesana es una entitat que agrupa a tots els agents que treballen en el camp de la salut mental i les addiccions, des del personal sanitari fins a Mossos d’Esquadra, usuaris i familiars.

La Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions (TVSMiA) ha definit un pla d’acció 2018-2019, en la que es desenvoluparan quatre comissions de treball: treball en xarxa, formació, formació en l’àmbit educatiu i mapa d’actius i prescripció social.

La finalitat de la Taula és contribuir a la promoció d’iniciatives que contribueixin a garantir la ciutadania plena de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.