Aquest mes de setembre, CERAC ha començat ha reemprendre les activitats presencials gràcies a la col·laboració de la Fundación ONCE i la Confederación Autismo España.

Durant la crisis de la COVID-19, les activitats que es duien a terme a CERAC es van veure reduïdes i en alguns casos eliminades durant molts de mesos, sobre tot les presencials: valoracions diagnòstiques, grups d’habilitats socials, assessorament i formacions a centres de primària i secundària…

A partir d’ara, coincidint amb una disminució de la incidència, totes aquestes activitats presencials s’aniran reemprenen de nou, fins arribar a la normalitat a finals d’any.