Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.
D’ACORD | Més informació
CAT ESP ENG
Logo Fundació Congost Autisme.

Transparència i bones pràctiques a la Fundació Congost Autisme

Informació institucional de la Fundació

La Fundació Congost Autisme, classificada com a benèfica assistencial, es va constituir el 1984 i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 38.

La Fundació té com a missió millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme i és reconeguda a nivell internacional com a pionera en el desenvolupament d’accions i serveis específics per a la seva atenció i tractament.

Té com objectiu promoure, vetllar i ajudar entitats sense ànim de lucre dedicades al tractament i atenció de les persones amb autisme, fomentar i desenvolupar projectes d’investigació científica, de formació i divulgació, així com l’estudi de tècniques i mètodes de treball per a la seva aplicació en l’educació, l’assistència i la integració social d’aquestes persones.

Finalitats

La Fundació té com a finalitat la dotació i suport, amb medis econòmics, tècnics i humans a aquelles persones o entitats que, sense ànim de lucre, tinguin per finalitat la recuperació i assistència a persones amb autisme, i deficiències mentals amb trets autistes, així com la promoció i realització, de forma directa o indirecta, d’activitats assistencials, educatives i culturals, i la gestió de serveis relacionats o vinculats amb el tractament de l’autisme.

Òrgans de govern

Patronat

El patronat és l’òrgan suprem de decisió de la Fundació Congost Autisme.
Aquest òrgan és l’encarregat de marcat les directrius de la Fundació segons els seus estatuts.

El patronat de la Fundació està format per:

Marta Roca (presidenta)
Ramon Casabona (vicepresident)
Lluís Maluquer (secretari)
Luis Guilera (vocal)
Juan Carlos Oliver (vocal)
Roger Oliver (vocal)
Francesc Xavier Puig (vocal)
Anastasio López (vocal)

Informació jurídica

La normativa reguladora aplicable a la Fundació Congost Autisme és la següent:

Normativa catalana

- Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les
Associacions declarades d'Utilitat pública.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones Jurídiques.
- Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones Jurídiques.
- Decret 259/2008, de 23 de desembre, paper qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les Fundacions i els Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptablilitat de les Fundacions i els Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, APROVAT paper Decret 259/2008, de 23 de desembre. Decret 1252 Modificació PGC 2008.

Normativa espanyola

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els criteris comptables específics per a microempreses.
- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat.
- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE 307).
- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (BOE 310).
- Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE 254).

Bones pràctiques a la Fundació Congost Autisme

Els principis de l'ètica orienten la nostra activitat. Innovació, eficàcia, eficiència i excel·lència inspiren la gestió de la Fundació, que és especialment sensible a la promoció dels valors ecològics i de sostenibilitat dins el camp de l’autisme, en el sentit més ampli de la paraula.

La Fundació assumeix i promou els valors del respecte per a la dignitat humana, llibertat, solidaritat, tolerància, justícia i igualtat.

La Fundació garanteix el compromís del patronat de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

Memòries d'activitats

Memòria d'activitats del 2017.
Memòria d'activitats del 2016
.
Memòria d'activitats del 2015.
Memòria d'activitats del 2014
.

Estatuts de la Fundació Congost Autisme

Estatuts de la Fundació Congost Autisme.

Comptes anuals de la Fundació Congost Autisme.

Comptes anuals del 2017 i informe d'auditoria.
Comptes anuals del 2016 i informe d'auditoria.
Comptes anuals del 2015 i informe d'auditoria.
Comptes anuals del 2014 i informe d'auditoria
.

Fundació Congost Autisme
Ronda del Carril, 75
08530 la Garriga (Barcelona)

Envia'ns un WhatsApp

WhatsApp: +34 606088407

De dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 18.
Divendres de 9 a 14.

fundacio@autisme.com

© Projecte Autisme la Garriga 2016
Protecció de dades