Monografies, nova publicació d’autisme la garriga

Monografies, nova publicació d’autisme la garriga

A partir del mes de gener de 2019, autisme la garriga posa a disposició de tots vosaltres una nova publicació bimestral. Aquesta publicació, nomenada monografies, tractarà cada dos mesos diferents temes, de forma monogràfica, relacionats amb el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i des de diferents òptiques: diagnòstic, atenció precoç, tractaments ambulatoris, rehabilitació psicosocial, inserció sociolaboral, teràpia ocupacional, activitats esportives,…