null

Benvinguts a Autisme la Garriga

El nostre projecte està creat per a què la persona greument afectada pel trastorn de l’espectre autista (TEA) pugui desenvolupar la seva pròpia vida com qualsevol de nosaltres.

El centre de tota l’activitat és la persona amb TEA, tot gira entorn les seves necessitats. Hem dissenyat un món a la seva mida: la seva llar, la seva feina i on gaudir del seu temps lliure.

Els nostres principis: compromís, valor, respecte en la seva individualitat i exigència en la mesura de les seves possibilitats.

 

 

 

 

 

Som un equip interdisciplinari. A més a més de l’equip directiu i administratiu, hi treballen psiquiatres, neuròlegs, metges, psicòlegs, pedagogs, treballadors socials, mestres, infermeres, educadors, tècnics, auxiliars, personal de serveis qualificat i no qualificat … en horaris de matí, tarda, nit o cap de setmana.

La clau de l’èxit rau en les persones que treballen amb nosaltres i que s’esforcen diàriament per aconseguir l’objectiu de satisfer les necessitats de les persones amb autisme, que són ateses als nostres serveis.

Unes instal·lacions clau en el desenvolupament de la nostra tasca

Les instal·lacions de la xarxa de serveis autisme la garriga estan ubicades a la població de la Garriga (Vallès Oriental), a la falda del Parc Natural del Montseny i a 40 Km de Barcelona.

La seva proximitat a Barcelona, les aigües termals i el seu clima van fer que a principis del segle XX fos un dels lloc d’estiueig preferits de la burgesia catalana, la qual cosa propicià la creació de nombroses cases d’estil modernista.

autisme la garriga desenvolupa les seves activitats en 3 d’aquestes cases modernistes construïdes a principis del 1900.

Les instal·lacions de la Garriga, van començar a funcionar l’any 1982. Actualment la superfície de les seves instal·lacions és de 35.000 m2, amb 6.200 m2 construïts.

L’experiència ens ha demostrat que al posar en marxa un servei ha de fer-se amb la mínima estructura imprescindible. Així, l’adaptació i la millora de les diferents instal·lacions s’ha realitzat, i es continuen fent, a mesura que sorgeixen les necessitats i que les noves normatives ho requereixen.

En les nostres instal·lacions disposem de servei de diagnòstic, servei de residència terapèutica, aula de formació, zona esportiva i àrees de desenvolupament de tallers i teràpies ocupacionals.

Instal·lacions

Les entitats

Tres associacions, constituïdes per famílies de persones afectades per l’autisme, APAFAC, ASEPAC i CERAC, gestionen aquests serveis i juntament amb la Fundació Congost Autisme constitueixen el projecte autisme la garriga.

El nostre projecte s’articula sota el concepte de xarxa de serveis, amb una organització flexible, amb uns serveis molts especialitzats, però a la vegada amb uns objectius i una forma de treballar compartida, que exigeix un nivell alt de coordinació.

Tots els serveis són dirigits per equips multidisciplinars, formats per professionals de la psiquiatria, neurologia, psicologia, pedagogia i assessorament familiar. La nostra organització uneix l’expertesa de més 40 anys de dedicació a l’autisme amb l’energia dels nous professionals que s’incorporen a l’organització. Aquest equip humà, junt amb unes magnífiques instal·lacions adaptades en cada detall a les necessitats de les persones afectades per l’autisme, ens permet aconseguir uns alts nivells d’innovació i excel·lència.

APAFAC AssociacióAssociació de Pares de Fills amb Autisme de Catalunya

APAFAC Associació

APAFAC és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1976 i declarada d’utilitat pública el 1978, que té com objectiu ajudar a les persones amb TEA i a les seves famílies, en el sentit més ampli de la paraula.

APAFAC és una entitat col·laboradora del projecte autisme la garriga i membre fundador dels organismes següents:

• 1983 – Association Internationale Autisme‐Europe
• 1994 – Confederación Autismo‐España
• 1997 – Federació Autisme Catalunya

La missió d’APAFAC és contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme i les seves famílies, mitjançant la creació i gestió de serveis que donin una resposta òptima a les necessitats d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, es desenvolupen programes individuals que comporten una disminució dels problemes de conducta i per tant una millor qualitat de vida de les persones ateses en els nostres serveis.

Degut a les característiques psicopatològiques de les persones ateses a APAFAC, totes les activitats que es desenvolupen en els diferents serveis terapèutics estan encaminades a millorar, en la mesura que sigui possible, les aptituds dels usuaris i prevenir el seu deteriorament a tots els nivells (funcional, cognitiu, motor, emocional i social).

Per tal de poder aconseguir aquests objectius, les activitats es realitzen en grups reduïts i sempre amb el suport d’un educador, que segueix la realització de les diferents tasques a fer i avalua els objectius assolits juntament amb l’equip tècnic. El personal que atén els usuaris està específicament format per tal de donar la millor atenció i tractament a les persones ateses.

Al llarg de l’any, les activitats varien en funció del temps que fa o dels períodes de vacances. Les activitats s’adeqüen a les necessitats individuals de cadascun dels usuaris.

D’altra banda, també s’incorporen en els programes terapèutics totes aquelles activitats relacionades amb les diferents festes populars que es celebren al llarg de l’any o bé aquelles que estiguin relacionades amb la Garriga. D’aquesta manera, s’aconsegueix que les persones que són ateses a APAFAC es puguin integrar en la vida de la població on viuen.

APAFAC presta els serveis següents:

Residències terapèutiques Llar Cau Blanc (1983) i Llar Cottet (1990): La seva finalitat és oferir tractaments específics de llarga durada, facilitar les avaluacions diagnòstiques i oferir un servei de residència, tant permanent com temporal, d’acord amb les necessitats de les persones ateses i de les seves famílies.

Activitats esportives: El seu objectiu és oferir activitats a les persones amb TEA, que desenvolupin i millorin la seva capacitat física i repercuteixin de forma positiva en el seu benestar psíquic.

Acompanyament especialitzat: Té com a missió acompanyar a les persones amb TEA i a les seves famílies en totes les proves i tractaments que calgui

Organigrama tècnic

Directora general / directora tècnica
Elena Martínez


Directora gral. adjunta / Responsable d’Administració, Finances i Captació de Fons
Rebeca Sánchez


Administració
Carme Bonilla
Xavier Lafuente


Logística, compres i Serveis generals
M Rosa Viñas

 


Qualitat
Alfons Gisbert


Equip tècnic
Begoña Rico, treballadora social
Dr. Josep Oliveras, Metge
Dr. Francesco Panicali, psiquiatra
Eve Picard, infermera
Noëlle Moutte, infermera

Josep Antón Duran, Fisioterapeuta
Maria Serra, Psicòloga
Mireia Aranda, Terapeuta ocupacional


Educadors i serveis generals
Ascensión Castillo
Cheryl Balolong
Carla Balolong
Sara Fernandez
Núria Gorriz
Inmaculada Gallifa
Nerea Martínez,
Fatima Azzouz
Angela Soria
Desiree Sanchez
Juana Senzano
Mari Cruz Castañeda
Cristian Prados
Jordi Bonich
Zulma Herrera
Montse Bernadàs
Cristina Sànchez
Laia Pérez
Maria Fernàndez
Manuela Castro
Silvia Espinosa
Coral Alarcón
Gina Torras
Noel Caceres
Marjorie Thouvenin
Adriana Castro
Lourdes Mendoza
Valeria Urquiza
Mariana Lorin
Eva Martínez
Andrea Garcia
Renata Pimentel
Aida Mora

ASEPAC AssociacióAssociació pro Persones amb Autisme de Catalunya

ASEPAC Associació

ASEPAC és una entitat fundada l’any 1983, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública el 1996, per al foment de l’assistència, el tractament i la integració sociolaboral de les persones amb TEA.

ASEPAC és membre de:

ASEPAC va posar en funcionament el 1987 el centre TERLAB, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats dels adolescents i adults que no havia estat possible integrar en centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual, a causa dels greus problemes conductuals que manifestaven. Actualment, té una capacitat de 42 places.

L’objectiu de TERLAB és proporcionar a aquestes persones un tractament terapèutic adequat a les seves necessitats i un treball adequat a les seves capacitats.

Les instal·lacions de TERLAB consisteixen en uns tallers de 1.400 m2, uns hivernacles de 1.024 m2 i uns terrenys agrícoles de 13.000m2.

A través de TERLAB es gestionen els serveis següents:
Teràpia ocupacional i treball amb suport: La seva finalitat és proporcionar a les persones amb TEA un treball el més normalitzat possible i adaptat a les seves necessitats i capacitats, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

Servei terapèutic de vacances i de respir familiar: La seva missió és oferir a les famílies un servei que els permeti conciliar amb tota normalitat la seva vida social i laboral, amb les necessitats de la persona amb TEA.

Organigrama tècnic

Directora general
Elena Martínez


Directora gral. adjunta / Responsable d’Administració, Finances i Captació de Fons
Rebeca Sánchez


Director tècnic / Resposable de qualitat
Alfons Gisbert


Administració
Carme Bonilla
Xavier Lafuente


Logística, compres i serveis generals
M Rosa Viñas

 


Educadors
Juan Manuel Diaz
Laura Muntan

CERAC AssociacióCentre Especialitzat de Recursos per a l'Autisme de Catalunya

CERAC Associació

CERAC és una entitat fundada l’any 1983, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública el 1996, amb la finalitat d’atenció i tractament de les persones amb TEA. És la titular del centre de dia CERAC, que va iniciar les seves activitats el 1976 com un servei depenent d’APAFAC.

CERAC és membre de:

Amb 40 anys de trajectòria i un equip de professionals amb expertesa acumulada, treballem per a les persones amb TEA, començant pel diagnòstic, avaluant les seves competències i les seves mancances, i planificant els objectius terapèutics que l’individu pot assolir. L’objectiu és l’aprenentatge d’estratègies, que permeti a la persona amb TEA millorar la seva capacitat d’adaptació a l’entorn, aconseguint una millora de la seva qualitat de vida.

Els anys de treball amb persones afectades per l’autisme, ens fan veure que no hauríem de limitar la intervenció terapèutica únicament al nostre espai físic. Cal implementar estratègies d’aprenentatge i d’afrontament “in situ”, en els àmbits on la persona fa la seva vida.

Per això, cal intervenir:

  • En el si de la família: assessorant i implementant estratègies de modificació de conducta i de resolució de conflictes.
  • En l’àmbit escolar: assessorant al personal docent, formant vetlladors i afavorint l’adaptació del nen amb TEA. Treballant en la comprensió i el respecte dels companys de classe, cap a l’alumne amb TEA.
  • En l’àmbit laboral: treballant en la inserció laboral, tant en els centres especials de treball com també en les empreses ordinàries.

L’experiència ens avala i ens dona empenta per continuar treballant en els nostres serveis de diagnòstic i de centre de dia. I també per iniciar el treball en nous àmbits, que de ben segur aportaran un plus a la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Actualment CERAC és la responsable de la prestació dels serveis següents:

Diagnòstic i assessorament: dirigit per un equip pluridisciplinari i experimentat, que disposa dels recursos necessaris per dur a terme observacions prolongades i contínues. S’adreça tant a famílies afectades com a institucions que atenen persones amb TEA.

Intervencions terapèutiques: proporciona tractaments pedagògics, psicològics i mèdics de TEA i altres patologies d’inici infantil.

Habilitats socials: tracta els aspectes afectius relacionals, comunicatius, cognitius, d’autonomia personal i d’inclusió social mitjançant programes individualitzats.

Formació i assessorament a familiars i a professorat, sobre alumnes amb TEA en l’àmbit escolar.

Organigrama tècnic

Directora general
Elena Martínez


Directora gral. adjunta / Responsable d’Administració, Finances i Captació de Fons
Rebeca Sánchez


Administració
Carme Bonilla
Xavier Lafuente
Núria Parejo


Qualitat
Alfons Gisbert


Equip tècnic
Begoña Rico, treballadora social
Carla Medialdea, psicòloga
Núria Repiso, psicòloga
Lara Macias, psicòloga
Mireia Gràcia, psicòloga
Cristina Pou, psicòloga
Marta Ros, psicòloga
Dr. Francesco Panicali, psiquiatra

Fundació Congost Autisme

Fundació Congost Autisme

Més informació sobre la Fundació Congost Autisme.

Transparència

L’ètica i les bones pràctiques de les entitats i professionals del projecte són bàsiques per al bon funcionament d’autisme la garriga.

En aquesta pàgina trobaràs tots els aspectes relacionats amb les nostres activitats internes, memòries, comptes i pressupostos anuals, informació jurídica i tota la informació que necessites saber.

APAFAC Associació - TransparènciaAssociació de Pares amb Fills amb Autisme de Catalunya

Informació institucional d’APAFAC

APAFAC està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.554 de la Sec. 1ª del Registre de Barcelona.
APAFAC és una entitat sense ànim de lucre constituïda el 1976 i declarada d’utilitat pública el 1978.

La finalitat d’APAFAC consisteix en el foment de l’assistència, recuperació, ensenyament i tractament de les persones amb autisme amb les que concorri la discapacitat intel·lectual associada.

Òrgans de govern

Assembla general

L’assemblea general d’APAFAC és l’òrgan suprem de decisió d’APAFAC.
Aquest òrgan és l’encarregat de marcat les directrius de l’entitat segons els seus estatuts.

Junta directiva

La Junta directiva d’APAFAC és escollida per l’assemblea general i és l’òrgan d’administració, gestió i control i té com a facultats la de vetllar perquè es compleixen les directrius marcades per l’assemblea general d’acord amb els seus estatuts.

La junta directiva d’APAFAC està formada per:

Marta Roca (presidenta)
Josep Mateu (vicepresident)
Lluís Margenat (secretari)
Juan Carlos Oliver (tresorer)
Maria Currius (vocal)
Jose Miguel Sánchez (vocal)

Estructura organitzativa

L’Elena Martínez Martínez és la directora general d’APAFAC.

APAFAC té 51 treballadors, dels quals 19 són temporals.

Informació jurídica

La normativa reguladora aplicable a APAFAC és la següent:
Normativa internacional

• Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183 Assemblea General de l’ONU el 10 desembre 1948 -articles 20 i 21-.
• Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de 19 desembre 1966 -article 22-. Instrument de Ratificació de 13 abril 1977.

Normativa europea

• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 -artículo 11-. Instrumento de Ratificación de 26 de septiembre de 1979
• Resolución A-2-196/1986 de las Comunidades Europeas, de 13 de marzo de 1987, sobre asociaciones sin fines de lucro en la Comunidad Europea
• Convenio-Marco Europeo, sobre cooperación transfronteriza entre Comunidades o Autoridades territoriales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 1980. Instrumento de Ratificación de 10 de julio de 1990

Normativa estatal bàsica

• Constitució Espanyola – article 22, de 27 desembre 1978.
• Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
• Reial Decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova del Registre Nacional d’Associacions i de les seves relacions amb els restants registres.
• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació de comerç electrònic.
• Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
• Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
• Reial Decret de 24 de juliol de 1889, pel qual es publica el Codi Civil -articles 28, 35 al 39 i 41-.
• Ordre INT / 1089/2014, de 11 de juny, per la qual s’aprova el model de memòria d’activitats a utilitzar en els procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
• Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat.
• Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
• Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.
• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Normativa catalana

• Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya -article 118-.
• Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
• Reial Decret 3526/1981, de 29 de desembre, sobre traspassos de serveis en matèria d’associacions.
• Reial Decret 1266/2007, de 24 de setembre, sobre traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.
• ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Bones pràctiques a APAFAC

Els principis de l’ètica orienten la nostra activitat. Innovació, eficàcia, eficiència i excel·lència inspiren la gestió d’APAFAC, que és especialment sensible a la promoció dels valors ecològics i de sostenibilitat, en el sentit més ampli de la paraula, amb l’objectiu de fer viable el nostre projecte a llarg termini.

APAFAC assumeix i promou els valors del respecte per a la dignitat humana, llibertat, solidaritat, tolerància, justícia i igualtat.

APAFAC promou els valors ecològics, en sentit general, en totes les seves instal·lacions i, particularment en l’àmbit del món del treball, així com la consciència de la necessitat de treballar amb eficiència, seguretat i en condicions que no atemptin contra la salut dels treballadors ni dels usuaris/es de les seves instal·lacions.

APAFAC vetlla per una utilització eficient, correcta i racional dels seus equipaments i recursos materials, afavorint la coordinació entre departaments per tal de gestionar de forma òptima els equipaments, recursos i espais d’ús comú.

Assetjament sexual per raó de sexe i/o orientació sexual

Totes les persones tenen dret a rebre un tracte respectuós i digne, a la salut en el treball, a ser tractades amb igualtat i a no patir discriminació en els llocs de treball. L’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i / o de la identitat sexual atempten contra aquests principis. APAFAC rebutja aquestes actuacions i, per tant, expressament emprèn les accions necessàries per no tolerar i facilitar els mitjans necessaris per impedir que es produeixin.

El Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, d’orientació sexual i / o de la identitat sexual, reuneix les actuacions per prevenir, detectar i resoldre les situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i / o de la identitat sexual que es puguin produir en la nostra entitat. És un compromís institucional per a l’erradicació total d’aquestes conductes i per garantir la salut de les persones que pateixen aquestes situacions.

Descarregar protocol.

Estatuts d'APAFAC

Contractes i convenis d'APAFAC subscrits amb l'administració

APAFAC té un contracte amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya de “Gestió, en règim de concert, de 43 places d’acolliment residencial per a persones amb trastorn autista i altres trastorns a Llar Cau Blanc i Llar Cottet” .

ASEPAC Associació - TransparènciaAssociació pro Persones amb Autisme de Catalunya

Informació institucional d’ASEPAC

ASEPAC està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 6.109 de la Sec1ª del Registre de Barcelona.
ASEPAC és una entitat constituïda l’any 1983, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública el 1996.

La finalitat d’ASEPAC és el foment de l’assistència, tractament, formació i integració socio-laboral de les persones amb autisme amb les que concorri deficiència mental associada.

Òrgans de govern

Assembla general

L’assemblea general d’ASEPAC és l’òrgan suprem de decisió d’ASEPAC.
Aquest òrgan és l’encarregat de marcat les directrius de l’entitat segons els seus estatuts.

Junta directiva

La Junta directiva d’ASEPAC és escollida per l’assemblea general i és l’òrgan d’administració, gestió i control i té com a facultats la de vetllar perquè es compleixen les directrius marcades per l’assemblea general d’acord amb els seus estatuts.

La junta directiva d’ASEPAC està formada per:
Antonio Lozano (president)
Rosa Aldabó (vicepresident)
Lluís Margenat (secretari)
Francesc Esteller (tresorer)
Marta Roca (vocal)

Estructura organitzativa

L’Elena Martínez Martínez  és la directora general d’ASEPAC.

Informació jurídica

La normativa reguladora aplicable a ASEPAC és la següent:

Normativa internacional

• Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183 Assemblea General de l’ONU el 10 desembre 1948 -articles 20 i 21-.
• Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de 19 desembre 1966 -article 22-. Instrument de Ratificació de 13 abril 1977.

Normativa europea

• Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals, fet a Roma el 4 novembre 1950 -article 11-. Instrument de Ratificació de 26 setembre 1979.
• Resolució A-2-196 / 1986 de les Comunitats Europees, de 13 de març de 1987, sobre associacions sense fins de lucre en la Comunitat Europea.
• Conveni-Marc Europeu, sobre cooperació transfronterera entre comunitats o autoritats territorials, fet a Madrid el 21 de maig de 1980. Instrument de Ratificació de 10 juliol 1990.

Normativa estatal bàsica

• Constitució Espanyola – article 22, de 27 desembre 1978.
• Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
• Reial Decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova del Registre Nacional d’Associacions i de les seves relacions amb els restants registres.
• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació de comerç electrònic.
• Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
• Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
• Reial Decret de 24 de juliol de 1889, pel qual es publica el Codi Civil -articles 28, 35 al 39 i 41-.
• Ordre INT / 1089/2014, de 11 de juny, per la qual s’aprova el model de memòria d’activitats a utilitzar en els procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
• Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat.
• Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
• Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.
• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Normativa catalana

• Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya -article 118-.
• Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
• Reial Decret 3526/1981, de 29 de desembre, sobre traspassos de serveis en matèria d’associacions.
• Reial Decret 1266/2007, de 24 de setembre, sobre traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.
• ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

Bones pràctiques a ASEPAC

Els principis de l’ètica orienten la nostra activitat. Innovació, eficàcia, eficiència i excel·lència inspiren la gestió d’ASEPAC, que és especialment sensible a la promoció dels valors ecològics i de sostenibilitat, en el sentit més ampli de la paraula, amb l’objectiu de fer viable el nostre projecte a llarg termini.

ASEPAC assumeix i promou els valors del respecte per a la dignitat humana, llibertat, solidaritat, tolerància, justícia i igualtat.

ASEPAC promou els valors ecològics, en sentit general, en totes les seves instal·lacions i, particularment en l’àmbit del món del treball, així com la consciència de la necessitat de treballar amb eficiència, seguretat i en condicions que no atemptin contra la salut dels treballadors ni dels usuaris/es de les seves instal·lacions.

ASEPAC vetlla per una utilització eficient, correcta i racional dels seus equipaments i recursos materials, afavorint la coordinació entre departaments per tal de gestionar de forma òptima els equipaments, recursos i espais d’ús comú.

Assetjament sexual per raó de sexe i/o orientació sexual

Totes les persones tenen dret a rebre un tracte respectuós i digne, a la salut en el treball, a ser tractades amb igualtat i a no patir discriminació en els llocs de treball. L’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i / o de la identitat sexual atempten contra aquests principis. ASEPAC rebutja aquestes actuacions i, per tant, expressament emprèn les accions necessàries per no tolerar i facilitar els mitjans necessaris per impedir que es produeixin.

El Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, d’orientació sexual i / o de la identitat sexual, reuneix les actuacions per prevenir, detectar i resoldre les situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i / o de la identitat sexual que es puguin produir en la nostra entitat. És un compromís institucional per a l’erradicació total d’aquestes conductes i per garantir la salut de les persones que pateixen aquestes situacions.

Descarregar protocol.

Estatuts d'ASEPAC

CERAC Associació - TransparènciaCentre Especialitzat de Recursos per a l'Autisme de Catalunya

Informació institucional de CERAC

CERAC està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 6.123 de la Sec 1ª del Registre de Barcelona.
CERAC és una entitat constituïda l’any 1983, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública el 1996.

La finalitat de CERAC, Centre Especialitzat de recursos per a l’Autisme de Catalunya, és el tractament i rehabilitació d’aquestes persones.

Òrgans de govern

Assembla general

L’assemblea general de CERAC és l’òrgan suprem de decisió de CERAC.
Aquest òrgan és l’encarregat de marcat les directrius de l’entitat segons els seus estatuts.

Junta directiva

La Junta directiva de CERAC és escollida per l’assemblea general i és l’òrgan d’administració, gestió i control i té com a facultats la de vetllar perquè es compleixen les directrius marcades per l’assemblea general d’acord amb els seus estatuts.

La junta directiva de CERAC està formada per:

Marta Roca Fina (presidenta)
Juan Palau Fuster (vicepresident)
Núria Ras Sáez (secretaria)
Ramon Mañà Torres (tresorer)
Francesc Escudero Rojano (vocal)

Estructura organitzativa

L’Elena Martínez Martínez és la directora general de CERAC.

Informació jurídica

La normativa reguladora aplicable a CERAC és la següent:

Normativa internacional

• Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183 Assemblea General de l’ONU el 10 desembre 1948 -articles 20 i 21-.
• Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de 19 desembre 1966 -article 22-. Instrument de Ratificació de 13 abril 1977.

Normativa europea

• Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals, fet a Roma el 4 novembre 1950 -article 11-. Instrument de Ratificació de 26 setembre 1979.
• Resolució A-2-196 / 1986 de les Comunitats Europees, de 13 de març de 1987, sobre associacions sense fins de lucre en la Comunitat Europea.
• Conveni-Marc Europeu, sobre cooperació transfronterera entre comunitats o autoritats territorials, fet a Madrid el 21 de maig de 1980. Instrument de Ratificació de 10 juliol 1990.

Normativa estatal bàsica

• Constitució Espanyola – article 22, de 27 desembre 1978.
• Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
• Reial Decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova del Registre Nacional d’Associacions i de les seves relacions amb els restants registres.
• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació de comerç electrònic.
• Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
• Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
• Reial Decret de 24 de juliol de 1889, pel qual es publica el Codi Civil -articles 28, 35 al 39 i 41-.
• Ordre INT / 1089/2014, de 11 de juny, per la qual s’aprova el model de memòria d’activitats a utilitzar en els procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
• Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat.
• Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
• Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.
• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Normativa catalana

• Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya -article 118-.
• Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
• Reial Decret 3526/1981, de 29 de desembre, sobre traspassos de serveis en matèria d’associacions.
• Reial Decret 1266/2007, de 24 de setembre, sobre traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.
• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per part de les entitats prestadores de serveis sanitaris públics que no tenen naturalesa pública.
• ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

Bones pràctiques a CERAC

Els principis de l’ètica orienten la nostra activitat. Innovació, eficàcia, eficiència i excel·lència inspiren la gestió de CERAC, que és especialment sensible a la promoció dels valors ecològics i de sostenibilitat, en el sentit més ampli de la paraula, amb l’objectiu de fer viable el nostre projecte a llarg termini.

CERAC assumeix i promou els valors del respecte per a la dignitat humana, llibertat, solidaritat, tolerància, justícia i igualtat.

CERAC promou els valors ecològics, en sentit general, en totes les seves instal·lacions i, particularment en l’àmbit del món del treball, així com la consciència de la necessitat de treballar amb eficiència, seguretat i en condicions que no atemptin contra la salut dels treballadors ni dels usuaris/es de les seves instal·lacions.

CERAC vetlla per una utilització eficient, correcta i racional dels seus equipaments i recursos materials, afavorint la coordinació entre departaments per tal de gestionar de forma òptima els equipaments, recursos i espais d’ús comú.

CERAC garanteix el compromís de la direcció de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

Estatuts de CERAC

Contractes i convenis de CERAC subscrits amb l'administració

CERAC té un conveni amb CatSalut d’assistència en salut mental de “Programa de valoració d’autisme i psicosis infantils (UVAPI)”, de “Rehabilitació per a la població infantil i juvenil (de 0 a 18 anys)” i de “Rehabilitació per a població major de 18 anys”.