El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn neurobiològic del desenvolupament, que ja es manifesta durant els tres primers anys de vida i que perdurarà al llarg de tot el cicle vital.

Llar Cau Blanc

Autisme la Garriga

autisme la garriga és un projecte creat per a que la persona greument afectada pel trastorn de l’espectre autista (TEA) pugui desenvolupar la seva pròpia vida com qualsevol de nosaltres.

El centre de tota l’activitat és la persona amb TEA, tot gira entorn les seves necessitats. És un món dissenyat a la seva mida, on troba la seva llar, la seva feina i on gaudeix del seu temps lliure. Tot està pensat perquè se senti comprès, valorat, respectat en la seva individualitat i exigit en la mesura de les seves possibilitats.

Diagnòstic i assessorament

Diagnòstic, seguiment
i consultoria

Les famílies amb un fill o una filla amb sospita de patir un TEA, necessiten un diagnòstic explícit i comprensible, un pronòstic i un suport i assessorament professional adequats. A autisme la garriga, responem a aquestes necessitats de manera experta i a la vegada humana.

Oferim un servei de diagnòstic, seguiment i consultoria per a les famílies afectades. Aquest servei, està integrat a la xarxa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a programa de valoració d’autisme i psicosis infantils (UVAPI).

Residències terapèutiques
Llar Cau Blanc i Llar Cottet

La seva finalitat és oferir tractaments específics de llarga durada, facilitar les avaluacions diagnòstiques i oferir un servei de residència, tant permanent com temporal, d’acord amb les necessitats de les persones ateses i de les seves famílies.

El servei de residències disposa de 43 places concertades pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

autisme la garriga rep el suport econòmic de diferents entitats, institucions, empreses i particulars que, amb les seves donacions, col·laboren a fer possible el nostre projecte

Actualitat

Properes formacions