Autisme, de la infància a la maduresa

L’autisme (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament d’inici precoç i caràcter crònic, que afecta una de cada 100 persones. Els nivells d’afectació són molt variats i l’evolució està molt condicionada per la gravetat dels símptomes i pel tipus i moment d’intervenció. L’impacte, de tenir un fill amb autisme és important, motiu pel que aquestes necessiten…