Teixint vincles amb la comunitat

Autismo España, en col·laboració amb Fundación Once, ha presentat una convocatòria adreçada a promoure la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA a través del seu teixit associatiu. El projecte Teixint vincles amb la comunitat d’ASEPAC ha estat subvencionada en aquesta convocatòria. Les persones TEA i discapacitat intel·lectual associada sovint queden…

Piscina: prevenció de l’envelliment prematur en persones amb TEA i discapacitat intel·lectual

Autismo España, en col·laboració amb Fundación Once, ha presentat una convocatòria adreçada a promoure la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA a través del seu teixit associatiu. El projecte “Piscina: prevenció de l’envelliment prematur en persones amb TEA i discapacitat intel·lectual” ha estat subvencionat en aquesta convocatòria. Actualment es duen…