Dins del projecte “Atenció integral a famílies amb persones amb TEA”, CERAC, organitza una sèrie de sessions destinades a familiars de persones amb TEA amb la finalitat donar resposta a les seves necessitats.

La realitat és que, normalment, les famílies afectades acostumen a tenir molt pocs coneixements sobre el TEA, i això repercuteix en l’educació i, per tant, en la convivència diària amb els fills afectats. Aquest desconeixement també provoca en ocasions inseguretat de cara al futur, és a dir, respecte del pronòstic, així com molts dubtes a l’hora de valorar les diferents opcions terapèutiques i de serveis que són a l’abast de les famílies.
En aquesta primera sessió, Lara Macias, psicòloga de CERAC, donarà una amplia visió sobre els principis d’intervenció en el TEA.

Degut a les característiques particulars que presenten les persona amb TEA, es necessari tenir en compte certs principis d’intervenció específics per tal d’aconseguir que l’acompanyament funcioni de manera adequada. En aquests principis cal tenir presents la percepció i relació particular amb l’entorn així com les característiques especifiques d’aprenentatge per tal que la intervenció sigui efectiva.

La sessió és gratuïta i es durà a terme a la seu social de CERAC, a la Ronda del Carril 75 de la Garriga el proper divendres 17 de maig a les 13 h.

Si esteu interessats en participar-hi, podeu fer la vostra inscripció a través de https://autisme.com/formacio