Atenció integral a persones amb TEA

Ahir 2 d’abril, el Palau Macaya va acollir l’acte Atenció Mèdica Integral a persones amb autisme, organitzat per autisme la garriga, la Fundació Congost AutismeFundació Autisme Guru i la Fundació Autisme Mas Casadevall, en motiu de la celebració del Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme.

La Sala d’actes s’omplí de professionals, familiars i persones amb TEA, interessats en escoltar com s’aborda a Catalunya una atenció integral a persones amb TEA, així com el projecte AMI-TEA de l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

L’acte va ser conduit pel Dr. Joan Cruells, director general de la xarxa de serveis d’autisme la garriga, i va recollir la intervenció, en primer lloc, de de la Sra. Magda Casamitjana i Aguilà, directora del Programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental d’elevada complexitat, que ens va introduir a aquest programa que té com a objectiu aconseguir una actuació més eficaç en prevenció, assistència, benestar, rehabilitació i integració de les persones amb aquest tipus de trastorn. Els casos de salut mental complexos són aquells en què la persona pateix trastorns mentals associats amb altres patologies greus amb necessitats d’atenció sanitària i social.

Seguidament el Dr. Jordi Blanch Andreu, com a director del Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut, ens va exposar els models i propostes que optimitzen l’atenció sanitària especialitzada a les persones amb TEA, al mateix temps que faciliten la feina als professionals sanitaris.

Per finalitzar la Dra. María José Penzol Alonso que ens va parlar del programa d’Atenció Medica Integral per a persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (AMI-TEA), que va ser creat el 2009 en el Servei de Psiquiatria del Nen i de l’Adolescent de l’Hospital Gregorio Marañón , amb els objectius de facilitar l’accés de les persones amb TEA als serveis sanitaris especialitzats i els processos derivats d’ells, així com per millorar la coordinació amb els recursos no sanitaris. Les persones amb TEA presenten una alta freqüència de condicions mèdiques subjacents, una major susceptibilitat a malalties orgàniques i una alta taxa de comorbiditat psiquiàtrica; però moltes vegades degut tant a dificultats de comunicació i adaptació inherents a l’autisme, com a la rigidesa i complexitat del sistema sanitari, no reben una atenció mèdica adequada, global i a temps.

En acabar l’acte, els assistents van poder gaudir de la bonica imatge del la façana del Palau Macaya il·luminada de blau, adherint-se així a la campanya internacional Light it up blue, una campanya que té per objectiu que edificis emblemàtics de pobles i ciutats s’il·luminin de blau per sensibilitzar la societat sobre l’autisme.