Les activitats laborals, a més de propiciar l’exercici físic i intel·lectual, les relacions socials i els canvis regulars d’entorn, són un factor essencial per a la valoració social. I en aquest sentit, el col·lectiu de referència no té habitualment l’oportunitat de desenvolupar tasques laborals adaptades a les característiques individuals i a les capacitats. Això és degut a la dificultat d’elaborar i posar en pràctica programes laborals que incloguin tasques significatives per a ells, és a dir, motivadores i a l’abast de les seves destreses, tant cognitives com manuals.

El projecte d’ASEPAC consisteix en un taller d’horta ecològica, en què persones afectades greument per TEA es desplacen de manera regular a desenvolupar una activitat laboral. L’horta obre un camp enorme de possibilitats a causa de la gran multiplicitat de tasques i de l’ampli ventall de complexitat.

Els participants treballaran acompanyats d’educadors. Un responsable s’encarrega de tenir-ho tot preparat perquè les persones amb TEA poden treballar, però també realitza aquelles tasques que ja sigui per dificultat o perillositat, no poden dur a terme els participants.

Aquest projecte està confinançat per la Fundació ONCE a través de la Confederación Autismo España.